Reglement van de Trail des Fées


 

1. Organisatie

De Trail des Fées vindt plaats op de tweede zaterdag van september (10/09/2022) met vertrek aan het "Centre Sportif", Rue du Culot 44, 6880 Bertrix.


De Trail des Fées bestaat uit volgende trajecten:

 

Trail van 50 km, 33 km, 17 km ad 12km

Wandeling van 22km, 17 km, 12 km en 7km.

2. Regels

Door hun inschrijving verklaren de deelnemers kennis genomen te hebben van het reglement en zich hieraan te houden zonder uitzondering.

De grootste hoffelijkheid is vereist ten aanzien van vrijwilligers die ervoor kiezen om een deel van hun vrije tijd in de trail te wijden.

3. Inschrijving

De inschrijving moet gebeuren via de website; de inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld (voorleggen van betalingsbewijs).

4.Verantwoordelijkheid

Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de lopers deelnemen aan de trail op hun eigen risico en verantwoordelijkheid.

In dit verband wordt erop gewezen dat voor het welslagen van een dergelijke individuele proef, een goede fysieke voorbereiding en een goede autonomie essentieel zijn.

5.Natuur

Elke deelnemer respecteert de natuur zowel op de vertrek- en aankomstplaats, alsook op en rond het parcours

Het is verplicht om je afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken langs het parcours.

6. Veiligheid

Houd er rekening mee dat de trail over openbare paden gaat en/of dat je openbare wegen oversteekt. U dient zich aan de normale wegcode te houden.

7. Communicatie

Het is ten sterkste aangeraden om een mobiele telefoon bij zich te dragen tijdens de proef. Deze laat toe om bij een noodgeval de organisatoren te bereiken.

8. Uitreiking van de startnummers

We sturen de slabbetjes 10 dagen voor het evenement.

Het startnummer moet ZICHTBAAR blijven op de voorkant, tijdens de volledige duur van de proef. In geval van niet vertrekken of opgave, brengt de deelnemer de organisatoren op de hoogte en levert deze zijn startnummer onmiddellijk in.

9. Vertrek

De vertrektijden zijn als volgt:

 

08u00: Trail 50Km

09u00: Trail 33Km

10u00: Trail 17Km (Vertrek 1)

10u30: Trail 17Km (Vertrek 2)

11u00: Trail 12Km

15u00 : Bekendmaking van de uitslag

Briefing en laatste raadgevingen 10 minuten voor elk vertrek.

 

10. Parcours

De routes zijn bewegwijzerd, opdat elke deelnemer het traject nauwgezet volgt.

Indien een deelnemer het parcours afsnijdt en/of de wegen en paden van het parcours verlaat, kan deze worden gediskwalificeerd.

Daarnaast zal de bewegwijzering onmiddellijk worden verwijderd nadat de laatste renner de aankomst heeft bereikt binnen de opgelegde tijd.

11. Begeleiding

Het is niet toegestaan om zich te laten begeleiden op het parcours (geen privé-voertuigen op welke manier dan ook, hierbij inbegrepen mountainbikes en dergelijke).

12. Infrastructuur

Het vertrek en de aankomst van alle disciplines bevinden zich aan het "Centre Sportif Communal", 44 Rue du Culot, 6880 Bertrix .

Omkleedruimten (voor tassen en autosleutels) en douches zijn daar beschikbaar. Tijdens de ganse dag van de Trail des Fées is er eetgelegenheid en zijn er diverse animaties voorzien.

13. Foto's en beeldrechten

De foto's genomen tijdens de trail zullen enkele dagen na het evenement op de site geplaatst worden.

Elke deelname staat de organisatie direct of indirect gebruik en publicatie toe van hun beeltenis in elk schriftelijk, geluids- of visueel document.

14. Tariefbepaling

50Km : 30 €

33Km : 20 €

17Km : 15 €

12Km : 10 €

  

Geen registraties op D-Day

15. Annulering

Winst wordt betaald(getapt) in liefdadige werken, geen vergoeding van de kosten van inschrijving(opschrift) zullen worden aangebracht en wat ongeacht de redenAnnulering van de inschrijving en terugbetaling is alleen mogelijk in de volgende gevallen:

Een wijziging van de geregistreerde gegevens tijdens de registratie wordt van kracht nadat de betaling van de administratieve som (5€).


16. Prijsuitreiking

De prijsuitreiking zal beginnen om 15u00.

Er is een prijs voor de eerste 3 mannen en vrouwen in elke discipline.

De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement.

17. RGPD

Door u te registreren, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden gebruikt om te communiceren, informatie over "Trail des Fées".